TermoDom.pl

Newsletter

Straty ciepła a...

W budynkach jednorodzinnych największe straty ciepła są związane ze ścianami zewnętrznymi... więcej

Ceny energii i innych...

Wzrost cen żywności i paliw wynika z sytuacji na światowych rynkach. Drożejące... więcej

Certyfikacja...

Mija już niemal dwa i pół roku, odkąd zaczęła się polska przygoda z dyrektywą... więcej

Inne Komfort cieplny Bilans cieplny budynku

Bilans cieplny budynku

W celu utrzymania temperatury w pomieszczeniu na założonym poziomie nadwyżka strat nad zyskami musi być kompensowana ciepłem dostarczanym przez instalację ogrzewania.

W bilansie cieplnym pomieszczenia uwzględnia się:

 

- straty ciepła związane z jego przenikaniem przez obudowę i wentylacją pomieszczeń,


- zyski ciepła od docierającego do pomieszczenia promieniowania słonecznego i wewnętrzne od ludzi i wyposażenia.


Udziały ww. składników w bilansie cieplnym budynku zależą od:


- jego lokalizacji i usytuowania względem kierunków geograficznych i sąsiedniej zabudowy,
- wielkości i kształtu bryły budynku,
- ilości i rozmieszczenia okien i innych elementów przezroczystych w przegrodach zewnętrznych,
- izolacyjności cieplnej obudowy,
- przepuszczalności promieniowania słonecznego części przezroczystych obudowy,
- intensywności i sposobu wentylacji pomieszczeń,
- częstości i sposobu eksploatacji pomieszczeń.

 

W budynkach z nieszczelną obudową, powodującą nadmierną infiltrację, największe straty ciepła są związane z nadmierną wymianą powietrza w pomieszczeniach. W większości istniejących budynków mieszkalnych z wentylacją naturalną jej intensywność w znacznym stopniu jest kształtowana przez użytkowników, którzy ją ograniczają w okresie najniższych temperatur w celu zmniejszenia napływu mroźnego powietrza i oszczędzania ciepła.

 

W jednorodzinnym budynku mieszkalnym o powierzchni użytkowej 250 m2 i wartości wskaźnika sezonowego zapotrzebowania na ciepło około 140 kWh/m2a, przy przyjęciu najwyższych dopuszczanych wartości, zgodnie z obowiązującymi przepisami, współczynników przenikania ciepła w odniesieniu do ścian, stropów i okien, udziały ww. składników bilansu cieplnego kształtują się na zbliżonym poziomie. Największe straty ciepła powstają w wyniku jego przenikania przez ściany i stropy.


We współcześnie wznoszonych budynkach mieszkalnych przegrody na ogół charakteryzują się lepszymi niż wymagane wartościami współczynnika ciepła, zwłaszcza okna. Wartości składników bilansu cieplnego w budynku o wartości wskaźnika sezonowego zapotrzebowania na ciepło około 100 kWh/m2a. W wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zwykle większy jest udział procentowy strat ciepła na wentylację pomieszczeń.

Zobacz też: Dystymia, zaburzenie snu.

Podobnie jest w przypadku jednorodzinnego budynku, charakteryzującego się sezonowym zapotrzebowaniem na ciepło do ogrzewania na poziomie o około 25% niższym niż określony w aktualnych przepisach budowlanych, który osiągnięto przez zastosowanie grubszej warstwy izolacji cieplnej i energooszczędnych okien, przy zwiększonych lecz akceptowanych przez przeciętnie zamożnych inwestorów kosztach. Dalsze obniżenie wskaźnika sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania pomieszczeń wymaga ograniczenia wentylacyjnych strat ciepła. Stosuje się w tym celu wstępne podgrzanie dostarczanego powietrza w wymienniku gruntowym oraz odzysk ciepła z usuwanego powietrza w rekuperatorze.

 

 

Wybrane normy, w których określa się bilans cieplny:
PN-EN ISO 13790:2006: Cieplne właściwości użytkowe budynków - Obliczanie zużycia energii do ogrzewania


PN-EN 12831:2006: Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obciążenia cieplnego


PN-B-02025:2001: Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego


PN-EN 832:2001: Właściwości cieplne budynków - Obliczanie zapotrzebowania na energię do ogrzewania - Budynki mieszkalne

 

 

Zobacz także:

Komfort cieplny pomieszczenia

Budownictwo energooszczędne i pasywne - trendy

Jakość energetyczna budynku

Temperatury w pomieszczeniach

Zasady energooszczędnści

Parametry i współczynniki izolacyjności termicznej

Badania termowizyjne

Energooszczędność a...

W kalendarzu marzec, za oknem więcej słońca, pora więc pomyśleć o rozpoczęciu budowy... więcej

Ogrzewanie kotłami na...

Kotły na paliwa stałe są nadal najczęściej wybieranym rozwiązniem zapewniającym zasilanie... więcej

Naukowcy zachęcają:...

Domek z ziemi już stoi w pasłęckim parku ekologicznym. Ale brakuje jeszcze okien,... więcej

Skomentuj

Komentarze   —   pokaż wszystkie

Brak komentarzy